1.462 views

Sayısal Fotoğraf İşleme Teknikleri Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Aşağıdakilerden hangisi çözünürlüğü doğru
   olarak tanımlamaktadır?
  • A – Sayısal veri saklama ve depolama aracıdır
  • B – Kablosuz haberleşme ve veri aktarma
   teknolojisidir.
  • C – Bilgisayar ile tarayıcı arasındaki bilgi
   alışverişini sağlayan bağlantıdır
  • D – Dijital fotoğraflara verilen diğer addır.
 • E – Birim ölçüdeki piksel sayısına verilen addır.


  • Soru 2 –
   Aşağıdakilerden hangisi “tarayıcı” yı doğru
   olarak tanımlamaktadır?
  • A – Dijital fotoğraf makinesinin çekilen
   fotoğrafları depoladığı karttır.
  • B – Bir tabloyu boyamaya yarayan araçtır
  • C – Sayısal veri saklama ve depolama aracıdır.
  • D – Bir fotoğrafı, bir kitap sayfasını, el yazısını
   veya bir objeyi optik olarak okuyarak sayısal
   veri haline dönüştürmeye yarayan bir
   araçtır.
 • E – Kablosuz haberleşme ve veri aktarma
  teknolojisidir.


  • Soru 3 –
   Çeşitli fırça ve kalem seçenekleri ile gerçeğe
   yakın resimsel etkilerin elde edilebildiği
   piksel tabanlı yazılım aşağıdakilerden
   hangisidir?
  • A – Microsoft Word
  • B – ITunes
  • C – Painter
  • D – Adobe lnDesign
 • E – lmager
  • Soru 4 – Adobe photoshop programı nasıl çalışır?
  • A – Sadece RGB renk modunda çalışır.
  • B – Hem piksel hem de vektörel çizimlerle
   çalışır.
  • C – Sadece vektörel çalışır
  • D – Sadece CMYK renk modunda çalışır.
 • E – Sadece piksel esaslı çalışır


  • Soru 5 –
   Klavye kestirmeleri ifadesi ile
   aşağıdakilerden hangisi anlatılmak
   istenmektedir?
  • A – Hem Q hem de F klavyenin birlikte
   kullanılması
  • B – Q klavyenin F klavyeye dönüştürülmesi
  • C – Menü pencerelerindeki seçeneklerin
   klavyeden verilmesi
  • D – Klavyedeki Türkçe harflerin diğer harf
   tuşlarından verilmesi
 • E – Klavye yerine fare aracının kullanılması

SAYISAL FOTOĞRAF İŞLEME TEKNİKLERİ
Tarayıcı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
1.
Tek önemli ayarı, taranacak objenin
boyudur.
A)
Fotokopi makinesinin ışıklı alanına benzer
bir yapıya sahip olan tarayıcılar, taranan
objeye ışık göndererek objenin sayısal
bilgisini belirler.
B)
En sık kullanılan versiyonu masaüstü
tarayıcıdır.
C)
Bir fotoğrafı, bir kitap sayfasını veya el
yazısını optik olarak okuyarak, sayısal veri
haline dönüştürmeye yarayan bir araçtır.
D)
Özellikle saydam veya fotoğraf gibi
görüntülerin sayısal ortama aktarılması
gerektiğinde kullanılır.
E)Aşağıdakilerden hangisi baskıya yönelik en
sık kullanılan dosya formatlarından biri
değildir?
2.
A) TIFF
B) EPS
C) USB
D) JPEG
E) PDF

Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir veri
saklama/arşivleme yöntemi değildir?
3.
A) Veriyi masaüstünde bırakmak
Verileri hem harici belleğe hem de
CD-ROM’a kaydetmek
B)
C) Verileri DVD-ROM’ye kaydetmek
Verileri CD-ROM’a kaydetmek ve düzenli bir
şekilde etiketlemek
D)
E) Verileri harici belleğe kaydetmek

Aşağıdakilerden hangisi sayısal görsel veri
oluşturmak için kullanılan araçlardan biri
değildir?
4.
A) Fotoğraf makinesi
B) Cep telefonu kamerası
C) Bilgisayar
D) Bluetooth
E) Kamera

5. Birim ölçüdeki piksel sayısına ne ad verilir?
A) Distort
B) Çözünürlük
C) Opaklık
D) Bayt
E) HistogramPhotoshop programında çalışma alanını
kırpmak için kullanılan araç aşağdakilerden
hangisidir?
6.
A) Slice
B) Zoom
C) Crop
D) Move
E) Type

7. Aşağıdakilerden hangisi “palet” değildir?
A) Fırça Uçları
B) Menü Çubuğu
C) Katmanlar
D) Vektörel Çizim Seçenekleri
E) Renk Kütüphanesi

Photoshop programında ekranda
görüntülenen alana yakınlaşma ve
uzaklaşmada kullanılan araç aşağıdakilerden
hangisidir?
8.
A) Slice
B) Move
C) Crop
D) Type
E) Zoom

Renk Kütüphanesi Paleti aşağıdakilerden
hangisidir?
9.
A) Brushs
B) Swatches
C) Channels
D) Navigator
E) Action

Photoshop programındaki paletler ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
10.
A) Paletler düzenlenebilir.
B) Paletler gizlenebilir.
C) Paletler taşınamaz.
D) Paletler listesi window menüsündedir.
E) Paletler gruplanabilir.

Kanallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
11.
Kanalların sayısı ile renk modu arasında
ilişki yoktur.
A)
RGB modunda B) tek kanal vardır.
Kanalların sayısı bütün renk modlarında
aynıdır.
C)
Kanallar ve katmanlar her zaman eşit
sayıdadır.
D)
E) Kanallar resmin renk yapısına göre değişir.Photoshop programında “spot renk”
aşağıdakilerden hangisiyle oluşturulur?
12.
A) Maskeleme
B) Flattening
C) Yazı Kanalı
D) Alfa Kanalı
E) Degrade

Aşağıdaki renk modlarından hangisinde
sadece gri tonlara rastlanır?
13.
A) RGB
B) CMYK
C) Grayscale
D) Duotone
E) Tritone

Yeni bir resim oluşturulduğunda, katmanlar
paletinde en alttaki resmin bulunduğu
katmana ne ad verilir?
14.
A) Opacity
B) Belnding Modes
C) Degrade
D) Lock
E) Background

Bir bütünü oluşturan görsellerin farklı
sayfalarda bulunup aynı sayfaymış gibi
görünmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
15.
A) Marque
B) Kırpma aracı
C) Menü çubuğu
D) Katmanlar
E) Dekupe

Aşağıdakilerden hangisi Photoshopta
düzenleme yaparken yapılan bütün işlemlerin
sırasıyla otomatik olarak kaydedilmesini
sağlar?
16.
A) History paleti
B) Doku mühürü
C) Kırpma aracı
D) Kement aracı
E) Fırça paleti

Oval seçim aracı seçiliyken tam daire çizmek
için aşağıdakilerden hangisinin yapılması
gerekir?
17.
A) Katman paletini seçmek
B) Escape tuşuna basmak
C) Katman stili oluşturmak
D) Commend tuşuna basmak
E) Shift tuşuna basmak

Seçili bir alanı farklı zamanlarda
kullanabilmek için yapılan işlem
aşağıdakilerden hangisidir?
18.
A) Alanı tekrar seçmek
B) Seçili alanı kaydetmek
C) Seçili alanı kırpmak
D) Seçili alanı başka belgeye taşımak
E) Seçili alanı temizlemek

Seçilmiş bir adımdam çıkmak için
aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
19.
Rotuşlama ve onarma araçlarını
görüntülemek
A)
B) Doku mührünü (Pattern stamp)çalıştırmak
C) Alfa kanallarından katman maskesini açmak
Seçim araçlarından biri seçiliyken ekranın
herhangi bir yerini tıklamak
D)
E) Katmanlar paletini görüntülemekAşağıdakilerden hangisi fırça paletinden
seçilmez?
20.
A) Fırça aracı
B) Fırça ucu türü
C) Fırça paleti menüsü
D) Fırça ucu büyüklüğü
E) Fırça ucu keskinliği

A Grubu Cevap Anahtarı
1  2  3  4   5   6  7  8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A C  A  D  B  C  B  E   B   C   E    D  C    E   D   A   E   B   D  A

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi