536 views

SİYASET BİLİMİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

SİYASET BİLİMİ
Çağdaş Yönetim Biçimi Olarak Demokrasi
Çözümlü Sorular 1

1. I. Fransız Devrimi II. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi III. Amerikan Anayasası Yukarıda 18. yüzyıl Aydınlanma Çağı’nın olayları verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde bu olaylar tarihsel olarak doğru sırayla verilmiştir?
A) I – II – III
B) II – III – I
C) I – III – II
D) III – II – I
E) II – I – III
Çözüm: II – III – I. Doğru cevap B’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

2. Demokrasinin en yaygın kullanılan tanımlarından bir tanesi olan “halkın, halk tarafından, halk için yönetimi” şeklindeki yaklaşım hangi düşünüre aittir?
A) Abraham Lincoln
B) Robert Dahl
C) Arend Lijphart
D) Thomas Hobbes
E) Aristo
Çözüm: Demokrasinin en yaygın kullanılan tanımlarından bir tanesi, Abraham Lincoln’ün “halkın, halk tarafından, halk için yönetimi” şeklindeki yaklaşımıdır. Doğru cevap A’dır.3. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin hem merkezî hem de yerel düzeyde teşkilatlandığı yönetim şekline ne denir?
A) Federalizm
B) Çoğunlukçu Demokrasi
C) Uzlaşmacı Demokrasi
D) Poliarşi
E) İllebaral Demokrasi
Çözüm: Federalizm: Yasama, yürütme ve yargı erklerinin hem merkezî hem de yerel düzeyde teşkilatlandığı yönetim şekli. Doğru cevap A’dır.

4. Aşağıdakilerden hangisi “Dünya üzerindeki demokrasilerin büyük çoğunluğunun bireysel hak ve özgürlükleri ihlal eden; hukuk devleti ve güçler ayrılığı gibi iktidar gücünü sınırlandıran liberal ilkelerden yoksun ülkeler olduğu varsayımına dayanır”?
A) Delegatif Demokrasi
B) Radikal Demokrasi
C) Müzakereci Demokrasi
D) İlliberal Demokrasi
E) Sosyal Demokrasi
Çözüm: “İlliberal Demokrasi,” dünya üzerindeki demokrasilerin büyük çoğunluğunun bireysel hak ve özgürlükleri ihlal eden; hukuk devleti ve güçler ayrılığı gibi iktidar gücünü sınırlandıran liberal ilkelerden yoksun ülkeler olduğu varsayımına dayanır. Doğru cevap D’dir.

5. Aşağıdakilerden hangisi liberal demokrasiye yöneltilen ve temsilde meşruiyet krizine yol açtığı iddia edilen unsurlardan biri değildir?
A) Ekonomik eşitsizlikler olması
B) Katılımın tam sağlanamaması
C) Kültürel, etnik, cinsiyet, kimliğe dayalı talepleri karşılayamaması
D) Genel oy ilkesi
E) Eşitliği sadece oy hakkına indirgemesi
Çözüm: Genel oy ilkesi. Doğru cevap D’dir.

6. Güçler ayrılığı ilkesine ilk defa vurgu yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) N. Machiavelli
B) J. J. Rousseau
C) T. Hobbes
D) Montesquieu
E) R. Dahl
Çözüm: N. Machiavelli. Doğru cevap A’dır.7. Aşağıdakilerden hangisi “müzakereci demokrasi” kavramının bir alternatif demokrasi önerisi olarak öne çıkışında katkısı olan isimlerden biri değildir?
A) Seyla Benhabip
B) Karl Marx
C) Jurgen Habermas
D) John Rawls
E) Joseph Beseette
Çözüm: Karl Marx. Doğru cevap B’dir.

8. Aşağıda bazı isimlerle onlarla özdeş kavramlar verilmiştir. Bu eşleşmelerden hangisi doğrudur?
A) John Stuart Mill-Kuvvetler Ayrılığı
B) Robert Dahl-Elitlerin Dolaşımı Teorisi
C) Montesquieu-Kuvvetler Ayrılığı
D) Karl Marx-İlliberal Demokrasi
E) Fareed Zakaria-Medeniyetler Savaşı
Çözüm: Montesquieu-Kuvvetler Ayrılığı. Doğru cevap C’dir.

9. Aşağıdakilerden hangisi tüm demokrasilerde az ya da çok var olan temel niteliklerden biri değildir?
A) Tek partili sistem
B) İfade özgürlüğü
C) Oy verme hakkı
D) Kamu görevlerine getirilebilme hakkı
E) özgür ve çok sesli medyanın varlığı
Çözüm: Tüm demokrasilerde az ya da çok var olan temel niteliklerden biri tek partili sistem değildir. Doğru cevap ”A” şıkkıdır. Doğru cevap A’dır.

10. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki siyasal liderlerin demokrasiye olan inançlarını demokrasinin pekişmesi açısından önemli bir unsur olarak değerlendirmektedir?
A) John Locke
B) Arend Lijphart
C) Charles de Montesquieu
D) Alexis Tocqueville
E) Jürgen Habermas
Çözüm: Arend Lijphart, bir ülkedeki siyasal liderlerin demokrasiye olan inançlarını demokrasinin pekişmesi açısından önemli bir unsur olarak değerlendirmektedir. Doğru cevap ”B” şıkkıdır. Doğru cevap B’dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi