714 views

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ
Sosyal Çalışma Mesleği Ve Sosyal Hizmet Alanları I
Çözümlü Sorular 1

1. Sosyal hizmet alanları hangisini kapsamaz?
A) Aile ve çocuk refahı
B) Tıbbi/psikiyatrik ortamlarda sosyal hizmetler
C) Sivil toplum örgütlenmesi
D) Toplum kalkınması
E) Sosyal medya
Çözüm: Sosyal hizmet alanlarından olan; sosyal yardım/sosyal güvenlik, aile ve çocuk refahı, tıbbi/psikiyatrik ortamlarda sosyalhizmetler/cezaevi/adliyekuruluşlarında/gençlik/yaşlılık/işsizlik/özürlülük/sosyal konut/yerel yönetimler/sivil toplum örgütlenmesi ve toplum kalkınması vb alanlarında sosyal çalışma pratiği üretilir (Şeker, 2008, 142). Doğru cevap E’dir.

2. Sosyal çalışma mesleğinin yürütüldüğü hizmet alanına nasıl ifade edilir?
A) Meslek alanı
B) Sosyal alan
C) Sosyal çalışma alanı
D) Hizmet binası
E) Kamu alanı
Çözüm: Sosyal çalışma alanı (field of social work); sosyal çalışma mesleğinin yürütüldüğü hizmet alanı. Sosyal çalışma mesleği için tek başına çalışacağı bir alan olamayacağı için bu kavram kendi içinde doğru, ancak anlamlı bir kavram değildir. Bunun yerine sosyal hizmet alanı kavramı daha anlamlı ve kullanışlıdır. Doğru cevap C’dir.3. Aşağıdakilerden hangisi aile refahını sağlamada yararlanılan programlardan birini içerir?
A) Sosyal yardım
B) Kültürel paylaşım
C) Uluslararası yardım
D) Küresel paylaşım
E) Toplum içi dayanışma
Çözüm: Aile refahını sağlamak için sosyal refah alanında, ailelere götürülen sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal sigortalar, sosyal yardım ya da aile yardımı (family help) gibi programlardan yararlanılır. Doğru cevap A’dır.

4. Sosyal çalışma mesleğinin yürütüldüğü, işlevinin yerine getirilebildiği, mesleğe konu olan nüfus grupları ve kurumlaşmalardan oluşan yerlere ne ad verilir?
A) Çalışma grubu
B) Meslek alanı
C) Sosyal alan
D) Hizmet yeri
E) Sosyal hizmetler
Çözüm: Meslek alanı (vocational field): mesleğin, yürütüldüğü, işlevinin yerine getirilebildiği, mesleğe konu olan nüfus grupları ve kurumlaşmalardan oluşan alan; mesleğin seçtiği konu bazında beliren çalışma alanıdır (Tomanbay, 1999, 175). Doğru cevap B’dir.

5. Sosyal çalışma yaklaşımlarının uygulandığı yerlere ne ad verilir?
A) Sosyal çalışma merkezleri
B) Topluma hizmet birimleri
C) Sosyal hizmet kuruluşları
D) Yaşam destek birimleri
E) Toplum gönüllüleri birimleri
Çözüm: Sosyal çalışma yaklaşımlarının uygulandığı yerler sosyal hizmet kuruluşlarıdır (social work institution). Sosyal çalışma bu kuruluşlarda müracaatçıların refahını sağlamak için mesleki çalışmalar yapar. Doğru cevap C’dir.6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet alanları arasında yer almaz?
A) Aile ve çocuk refahı
B) Gençlik refahı alanı
C) Engelli refahı alanı
D) Yaşlı refahı alanı
E) Turizm alanı
Çözüm: Sosyal çalışma mesleği geniş bir çalışma alanına sahiptir. Sosyal hizmet alanları arasında yer alan sosyal yardım, sosyal güvenlik, aile ve çocuk refahı, tıbbi/psikiyatrik ortamlarda sosyal hizmetler, cezaevi/adliye kuruluşlarında, gençlik, yaşlılık, işsizlik, engellilik, sosyal konut, yerel yönetimler, sivil toplum örgütlenmesi ve toplum kalkınması vb. alanlarda sosyal çalışma pratiği üretilir. Doğru cevap E’dir.

7. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesinde çocuklar aşağıdaki refah haklarından hangilerine sahiptir. I. Beslenme II. Tıbbi hizmet III. Barınma IV. Spor V. Ekonomi
A) I ve II
B) I ve III
C) III ve V
D) I, II ve III
E) I, III ve V
Çözüm: Refah hakları olarak anlaşılan çocuk hakları (children’s rights) en açık ifadesini Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesinde bulur. Bu haklar bütün çocukların beslenme, tıbbi hizmet, barınma ve eğitim ihtiyaçlarını sağlar (Franklin, 1986, 30). Bu hakları, çocuğun “yaşama, gelişme, korunma, katılım” hakları şeklinde kategorize edilebiliriz. Doğru cevap D’dir.

8. Türkiye’de şuanda “çocuk refahı” alanı hangi yasal düzenleme ile yürütülmektedir?
A) Korunmaya muhtaç çocuklar yasası
B) Çocuk mahkemeleri kanunu
C) Çocuk koruma kanunu
D) Sosyal hizmetler yasası
E) Çocuk refahı yasası
Çözüm: 2005 yılında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çıkarılmasıyla çocuk Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanunun amacı: Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemek, olarak ifade edilmiştir. Doğru cevap C’dir.

9. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel sosyal çalışmanın uygulama alanlarından birini içine almaz?
A) Sağlık hizmetleri
B) Çalışanların refahı
C) Çocuk koruması
D) Üretimin verimliliği
E) Üretimin etkililiği
Çözüm: Örneğin büyük sendikalarda uygulanan araştırmalarda, sağlık ve sosyal hizmet programlarında deneyimli sosyal çalışmacılar görev yapabilmektedir. Yine büyük fabrikaların ilgili sosyal bürolarında da… Özet olarak endüstriyel sosyal çalışma, çalışanların refahı, üretimin verimliliği, etkililiği bağlamında yerine getirilen sosyal çalışma uygulamalarını kapsamaktadır. Doğru cevap C’dir.

10. Aşağıdakilerden hangisi aile içi şiddetle mücadelede yasal zemini oluşturan mevzuattan biri değildir?
A) 2022 uygulaması
B) 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun
C) Medeni Kanun
D) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
E) Anayasa
Çözüm: Şiddetle mücadelede yasal zemini 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, Medeni Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, Anayasa ve bunların yaptırımları oluşturmaktadır. Bu yasalar aile içi şiddetle mücadelede yetkin yönlere sahiptirler. Doğru cevap A’dır.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi