2.600 views

Tefsir Dönem Sonu Sınavı Çıkmış Sorular

Soru 1 / Tefsir

Lokman suresinin 6. ayetindeki “lehve’lhadis”
deyiminin dilimize çevrilmiş şekli
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Mahkum azabı
C. lman eden
E. Asılsız hikaye
B. Çile bülbülü
D. Isabetli konuşma
Soru 2 / Tefsir

Aşağıdakilerden hangisi Nuh suresi
çerçevesinde Nuh (as)’un kavmine
söylediği hususlardan biridir?

A. “Haksızlık yapmayın”
C. “AIIah’ı çok zikredin”
E. “Aranızda ihtilafa düşmeyin”
B. “Birbirinize kötülük yapmayın”
D. “Bana itaat edin”
Soru 3 / Tefsir

Yukarıdaki ayetin doğru meali hangisidir?

 

A. “Allah yeryüzünü sizin için döşemiştir ki onda
geniş yollar edinesiniz.”
C. “Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi
döşemiştir ki onda geniş yollar edinip
dolaşabilesiniz.”
E. “Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi
döşemiştir ki onda dolaşabilesiniz.”
B. “Allah yeryüzünü sizin için yarattı. Onun
geniş yollarında dolaşın.”
D. “Allah yeryüzünü sizin için döşemiştir ki onda
geniş yollar edinip dolaşabilesi niz.”
Soru 4 / Tefsir

Aşağıdakilerden hangisi “Latil” isminin
anlamlarından biri değildir?

A. Bütün işleri tüm inceliğiyle bilmek
C. Affedici olmak
E. En gizli işleri kolayca bilmek
B. Her şeyi çok kolay bir şekilde bilmek
D. insanların ihtiyacını gidermek için ikramda
bulunmak
Soru 5 / Tefsir

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da az
sayıda insanı kapsayan ” grup” anlamına
gelir?

A. Taife
C. Zan
E. Nebe’
B. Kıst
D. RezlnSoru 6 / Tefsir

Kur’an’da önemli ahlaki kavramlardan biri
olan “lsar”ın anlamı nedir?

A. Kendi elindekini başkasından kıskanmak
C. Başkasının elindekine göz dikmek
E. Sahip olduğu imkanları hoyratça kullanıp
tüketmek
B. Kendi ihtiyacı olduğu halde, başkasını
kendisine tercih etmek
D. Sahip olduklarını paylaşmamak ve fakirlere
vermemek
Soru 7 / Tefsir

sulh, silm, musalaha, salih amel, fesat, talh,
ıslah

Verilen kavramlardan hangi ikisi doğr udan
barış anlamını içermektedir?

A. musalaha /  fesat
C. salih amel / talh
E. silm / talh
B. sulh /silm
D. ıslah / silm
Soru 8 / Tefsir

Kur’an’a göre, inanmak makul birtutum içinde
olmaktır. insan çaresiz kaldığı, korkuya
kapıldığı, aldandığı veya yarar umduğu için
değil, makul olduğu için Allah’a inanmaktadır.
Verilen insan ve inançla ilgili ifadeye göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıstır?

A. insan, evvela, kendisini bir inanma ihtiyacı
içinde hisseder.
C. insanın inanma ihtiyacı içinde hissetmesi
farkında oluşun imanın ta kendisidir.
E. Bu arayış onu küfre değil Allah’a imana
götürür.
B. Böyle bir fark edişten sonra insan, kendi iç
dünyasında ve dış alemde gördüklerine
dikkatle bakar, onlarüzelinde düşün ür, onlar
hakkında toplayabileceği kadar bilgi toplar
ve bütün bunları ciddi bir değerlendirmeye
tabi tutar
D. Sonunda bazı sorular sorupcevap aramaya
koyulur: “Ben ve bütün bu gördüklerim niçin
var?” “Bunlar tesadüfen mi ortaya çıktı?”
Soru 9 / Tefsir

Kur’an-ı Kerim’de insanın varlıklar
içerisinde en güzel bir biçimde yaratıldığı
“Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık”
(Tin 95/4) ifadesiyle, ilk akla gelen husus
aşağıdakilerden hangisidir?

A. insanın manevi birvarlık oluşu
C. insanı kimin yarattığı
E. insanın fiziki bir varlık oluşu
B. insanın yaratıklar içerisindeki yeri
D. insanın vahye muhatap oluşu
Soru 10 / Tefsir

Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an
bütünlüğünde “Muttaki” anlamına
gelmektedir?

A. Müşfik mü’min
C. Mü samahakar mü’min
E. Münib mü’min
B. Zahid mü’min
D. Cahid mü’ minSoru 11 / Tefsir

Kur’an siyakına göre, aşağıdakilerden
hangisi “Takva” kelimesinin anlamlarından
biridir?

A. Tedbir
C. Tebyin
E. Tatbik
B. Tasdik
D. Tahzir
Soru 12 / Tefsir

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ilimlerinde
öncelikle öğrenilmesi gereken ilimdir?

A. Harf bilgisi
C. Sure bilgisi
E. Kelime bilgisi
B. Ayet bilgisi
D. Fasıla bilgisi
Soru 13 / Tefsir

Aşağıdaki kavramlardan hangisi deha, zeki
anlamına gelmektedir?

A. Nekra
C. Fudala
E. Maruf
B. Allame
D. ümera
Soru 14 / Tefsir

Aşağıdaki değerlerden hangisi Kur’an’ ın
öngördüğü açıklamayla doğrudan
bağdaşmaz ve gerçekleşme imkanı
bulamaz?

A. Rekabet
C. Yiğitlik
E. Sevgi
B. Cömertlik
D. Merhamet
Soru 15 / Tefsir

“Fitne adam öldürmekten daha beterdir”
mealinde ki ayette fitne hangi anlam dadır?

A. Şirk
C. Küfür
E. Kargaşa
B. Zulüm
D. TefrikaSoru 16 / Tefsir

Fitne ve türevleri Kur’an’da en az hangi
anlamda kullanılmıştır?

A. Delilik
C. Zulüm
E. Tefrika
B. Sınama
D. Musibet
Soru 17 / Tefsir

Aşağıdakilerden hangisi “F-t-n” kökünün
anlamları arasında yer alır?

A. Tutkun olmak
C. Birini ayartmak
E. Gıybet etmek
B. Yalan söylemek
D. iftira atmak
Soru 18 / Tefsir

Aşağıdakilerden hangisi, “Ha-Be-Be”
kökünün kök anlamına uygun değildir?

A. Engel olmak
C. Bağlanmak
E. Bir yerde sürekli durmak
B. Bağlı olmak
D. Bağlılık
Soru 19 / Tefsir

Aşağıdakilerden hangisi “sevgi” kavramıyla
dolaylı olarak ilgilidir?

A. Cesaret
C. Kanaat
E. Rahmet
B. Şecaat
D. Sebat
Soru 20 / Tefsir

Kur’an siyakına göre, aşağıdakilerden
hangisi “Hubb” kelimesinin anlamlarından
biridir?

A. Aşk
C. Usbe
E. Fie
B. Şevk
D. Tohum

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi