1.686 views

Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Yem katkı maddesi olarak lesitin, ne amaçla
   kullanılır?
  • A – Antimikrobiyel
  • B – Antioksidan
  • C – Pprobiyotik
  • D – Antikoksidiyal
 • E – Emülgatör


  • Soru 2 –
   Besi sığır rasyonlarında, rasyon kuru
   maddesinin yüzde kaçı kadar ham selüloz
   içermelidir?
  • A – En az %30 hanı selüloz içermelidir.
  • B – %12-14 ham selüloz içermelidir.
  • C – %10′ dan az olmalıdır.
  • D – Besi sığırlarında hanı selüloz dikkate
   alınmaz.
 • E – En çok %5 düzeyinde olmalıdır.
  • Soru 3 –  Geviş getiren hayvanlarda, lipitlerin işkembedeki sindirimini kapsayan
   basamaklar aşağıdaki şıklardan hangisinde
   doğru olarak verilmiştir?
  • A – Biyohidrojenasyon ve misel oluşumu
  • B – Misel oluşumu ve trig liseritlerin sentezi
  • C – Hidraliz ve misel oluşumu
  • D – Hidraliz ve biyohidrojenasyon
 • E – Biyohidrojenasyon ve trigliseritlerin sentezi
  • Soru 4 – Silajda özellikle üremesi istenen bakteri
   populasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Laktik asit bakterileri
  • B – Tereyağı asiti bakterileri
  • C – Sirke asiti bakterileri
  • D – Clostrid iunılar
 • E – Koli bakterileri


  • Soru 5 –
   İşkembe papillaları ne işe yarar?
  • A – Ağzı sütündeki bağışıklık maddelerini
   sindirir.
  • B – Sindirilen besin maddelerini işkembeden
   emerek kana verir.
  • C – Mikroorganizma gelişimini uyarır.
  • D – İçirilen sütün sindirimini sağlar.
 • E – İşkembede sindirimi gerçekleştirir.

TEMEL YEM BİLGİSİ VE HAYVAN BESLEME
Süt Sığırı Beslemenin Temel İlkeleri
1. Buzağıların sütten kesilebilmeleri için buzağı
başlangıç yem tüketimi en az kaç gram olmalıdır?
A) 400
B) 500
C) 600
D) 700
E) 800
Çözüm: Sütten kesilecek buzağı en az günde 700 gr
civarında buzağı başlangıç yemi tüketiyor olmalıdır.
Sütten kesim sırasında buzağıların buzağı başlangıç
tüketimleri izlenmeli, üst üste iki gün boyunca en az
700 gr buzağı başlangıç yemi tükettiği saptanan
buzağılar sütten kesilmelidirler. Doğru cevap D’ dir.2. Sağmal sığırların enerji bakımından yetersiz
beslenmesi aşağıdakilerden hangisine yol açar?
A) Canlı ağırlık artışına
B) Tükürük salgısında artışa
C) Gizli kızgınlıkta artışa
D) Geviş getirmede artışa
E) Süt veriminde artışa
Çözüm: Besin maddesi ve enerji bakımından noksan
besleme yapılması durumunda ise canlı ağırlığın
düşük olmasına, kızgınlık belirtilerinde yetersizliğe
veya gizli kızgınlık denilen durumlara, güç gebe
kalmaya, gebe ise yavru canlı ağırlığının düşük
olması gibi durumların ortaya çıkmasına neden
olabilir. Doğru cevap C’ dir.

3. Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda kaslı
yaprakçığın oluşturduğu, sığırlarda midenin 3.
bölümü olup suyun büyük kısmının emildiği yerdir?
A) Kalın bağırsak
B) İnce bağırsak
C) Kırkbayır
D) Şirden
E) İşkembe (rumen)
Çözüm: Kırkbayır adından da anlaşılabileceği gibi
bir çok yaprak biçiminde kastan oluşmuştur ve
midenin üçüncü bölümüdür. Suyun büyük bölümü de
burada emilir. Doğru cevap C’ dir.

4. Sağmal ineklerinin laktasyon dönemi kaç evrede
incelenir?
A) 10
B) 8
C) 3
D) 2
E) 5
Çözüm: Laktasyon dönemi süt veriminin olduğu ve
yükseldiği zamanlardır. Ve erken orta ve geç
laktasyon dönemleri olmak üzere toplam üç aşamada
incelenirler. Doğru cevap C’ dir.5. Yüksek verimli bir süt sığırının günlük su ihtiyacı
kaç litredir?
A) 10-20
B) 30-50
C) 50-100
D) 100-150
E) 150-200
Çözüm: Su gereksinimi süt sığırlarının
beslenmesinde oldukça önemli bir besin maddesi
olmasına karşın çoğu zaman ihmal edilir. Süt
sığırlarında su gereksinimi; çevre sıcaklığı, bağıl
nem, süt verimi, kuru madde tüketimi ve aktivite gibi
pek çok faktöre bağlı olarak değişir. Yüksek verimli
bir süt sığırının 100-150 litre arasında günlük su
ihtiyacı vardır. Doğru cevap D’ dir.

6. Sığırlarda bulunan “sekum” sindirim sistemlerinin
hangi bölümünde bulunur?
A) Dil
B) Şirden
C) Kırkbayır
D) Kalın Bağırsak
E) İnce Bağırsak
Çözüm: Kör bağırsak (sekum) kalın bağırsağın ilk
kısmı olup depolama görevi yapar. İnce bağırsaktan
gelen sindirim içeriği kör bağırsakta tekrar sindirime
uğrar. Doğru cevap D’ dir.

7. Aşağıdakilerden hangisi işkembe kaslarında
bulunan bir yapıdır?
A) Papilla
B) Retikulum
C) Börkenek
D) Abumasum
E) Rumen
Çözüm: İşkembede gelişim papillalarda ve işkembe
kaslarında olmak üzere iki şekildedir. Yeni doğmuş
buzağılarda işkembe gelişiminde öncelik papilla
gelişmesine verilmelidir. Papillalar işkembe içinde
yer alan parmak benzeri çıkıntılara sahip yapılardır.
Papillaların görevi işkembe içersinde
mikroorganizmalar vasıtasıyla sindirilen yem
maddelerini emerek kana vermektir. Doğru cevap A’
dır.

8. Buzağılara sütün yanında destek olarak buzağı
yemi ne zaman verilmeye başlanmalıdır?
A) Doğduktan 4 ay sonra
B) Doğduktan 2 ay sonra
C) Doğduktan 2 hafta sonra
D) Doğduktan 4 günden sonra
E) Doğar doğmaz
Çözüm: İşkembede bulunan papillaların en süratli
gelişmeyi, enerji ve besin maddelerince zengin
konsantre yem ham maddeleri kullanılarak
hazırlanan ve çoğunlukla pelet formda üretilen bir
çeşit yem olan buzağı başlangıç yemlerinin
verilmesiyle sağladıkları ortaya konulmuştur. Bu
nedenle buzağılara 4 günlük olduktan sonra tam
yağlı sütün yanı sıra buzağı başlangıç yeminin de
verilmesine başlanmalıdır. Doğru cevap D’ dir.

9. __________ çok sayıda kaslı yaprakçığın
oluşturduğu midenin 3. bölümüdür. Aynı zamanda
sığırlarda suyun büyük bir kısmının emildiği yerdir.
A) Kırkbayır
B) Börkenek
C) Abomasum
D) İnce bağırsak
E) Rumen
Çözüm: Kırkbayır çok sayıda kaslı yaprakçığın
oluşturduğu midenin 3. bölümüdür. Aynı zamanda
sığırlarda suyun büyük bir kısmının emildiği yerdir.
Börkenek bal peteği şeklinde duvar yapısına sahiptir
ve kasılmalar esnasında içeriğini işkembeye
boşaltmaktadır. Şirden adıyla bilinen abomasum
sığırlarda 4. midedir. İnce bağırsak yem
maddelerinin sindirimini salgıladığı enzimler, safra
bezlerinden gelen safra bileşenleri ve pankreastan
gelen enzimler aracılığıyla gerçekleştirir. Rumen
karın boşluğunun büyük bir bbölümünü dolduran
sindirim organıdır. Doğru cevap A’dır.10. Aşağıdakilerden hangisi geviş getirmenin
sebeplerinden biri olabilir?
A) Yemin kayganlaşmasını ve lokma biçimini
almasını sağlamak
B) Uzun parçaların küçültülmesini sağlamak
C) İşkembede yer alan mikroorganizmalar
tarafından kullanılan bazı besin maddelerini
sağlamak
D) İşkembe sıvısı için tampon görevi yapmak
E) İşkembe içeriğini sulandırarak asit yoğunluğunu
azaltmak
Çözüm: Yemin kayganlaşmasını ve lokma biçimini
almasını sağlamak, işkembede yer alan
mikroorganizmalar tarafından kullanılan bazı besin
maddelerini sağlamak, işkembe sıvısı için tampon
görevi yapmak ve işkembe içeriğini sulandırarak asit
yoğunluğunu azaltmak tükrük salgılanması sonucu
gerçekleşir. Geviş getirmek ise uzun parçaların
küçültülmesine yarar. Doğru cevap B’dir.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi