5.910 views

Tıbbi Belgeleme Ara Sınav Çıkmış Sorular

AÖF – KPSS  – DGS – ALES – YDS ve Tüm Sınavlar ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

Haftanın 7 günü arayabilirsiniz.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.  

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayın

 

Soru 1 / Tıbbi Dökümantasyon
Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyasını
oluşturan formlardan biri değildir?
A. Bilanço
C. Hasta tabelası
E. Çıkış özeti-epikriz
B. Hasta kabul kağıdı
D. Röntgen istek kağıdı
Soru 2 / Tıbbi Dökümantasyon
Aşağıdakilerden hangisi merkezi tıbbi arşiv
bölümlerinden biri değildir?
A. Adli tıp bölümü
C. Eksik dosyalar bölümü
E. Hasta endeksi bölümü
B. Tıbbi istatistik ve kodlama bölümü
D. Tıbbi sekreterlik bölümü
Soru 3 / Tıbbi Dökümantasyon
Eski Yunan medeniyetinde hastaların tedavi
edildikleri mabetlere ne ad verilir?
A. Mısır papirüsleri
C. Havi
E. Razi
B. Yunan mabetieri
D. Aesculapia
Soru 4 / Tıbbi Dökümantasyon
Hastaya taburcu olduğunda verilen ve
hastalığın tanısının, tedavisinin, yapılan
işlemlerin izlenmesinin gerektiği
durumlarda bu izlemlerin sıklığı ile hastanın
yapması gereken işlemlerin yer aldığı
belgeye ne ad verilir?
A. Konsültasyon raporları
C. İzlem notları
E. Epi kriz
B. Onam formları
D. Anamnez kayıtları
Soru 5 / Tıbbi Dökümantasyon
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst
makamlardan alt makamlara belli bir esasa
dayanarak verilen buyruk, talimat ve
diektife ne ad verilir?
A. Tüzük
C. Genelge
E. Yasa
B. Yönerge
D. YönetmelikSoru 6 / Tıbbi Dökümantasyon
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi doküman
türlerinden biridir?
A. Hasta yemek listesi
C. Hasta tabelası
E. Hasta ikametgah belgesi
B. Hastane tabelası
D. Hastanın nüfus cüzdan örneği
Soru 7 / Tıbbi Dökümantasyon
Tıbbi dokümanlarla ilgili aşağıda
verilenlerden hangisi doğrudur:?
A. Hastaya etkili tedavi yapılmasını engeller.
C. Adli tıp için bir  kanıt savunma aracı
olabilir.
E. En önemli katkısı ekonomik açıdandır.
B. Hekim açısından gerekli değildir.
D. Kaynakların verimli kullanılmasını engeller
Soru 8 / Tıbbi Dökümantasyon
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtların
tutulması sırasında hukuki yönden dikkat
edilmesi gereken durumlardan biri değildir?
A. Dokümanların mülkiyetinin hastaya ait
olması
C. Dokümanların tutulurken saatin de not edilmesi
E. Hastayla ilk karşılaşmadan başlayarak
dokümanların hemen tutulmaya başlanması
B. Dokümanların okunaklı yazılması
D. Kurşun kalem kullanılmaması
Soru 9 / Tıbbi Dökümantasyon
İbn-i Sina’nın, felsefenin temel yapıtı
sayılarak uzun yıllar boyunca
üniversitelerde okutulan eseri
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ebers papirüsü
C. Şifa ve Kanun
E. Hipokrat
B. Aesculapia
D. Havi
Soru 10 / Tıbbi Dökümantasyon
Hasta dosyalarının mülkiyeti
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A. Mahkeme
C. Hasta yakını
E. Hemşire
B. Hekim
D. Sağlık kurumuSoru 11 / Tıbbi Dökümantasyon
Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyalarının,
hasta açısından önem arz ettiği durumlar
arasında yer almaz?
A. Kesin tanıya ulaşmada yol göstermesi
C. En sonunda uygulanacak doğru ve etkili
tedavinin planlanması açısından önemli
olması
E. Hastaya zaman kazandırması
B. Adli tıp açısından en önemli bilgi kaynağı
oluşu
D. Gereksiz harcamaların önüne geçmesi
Soru 12 / Tıbbi Dökümantasyon
Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları
dışında tıbbı dokümanlar içinde yer alan
belgelerden biri değildir?
A. Tıp dergileri
C. Tıbbı bezler
E. Gelir tablosu
B. Patentler
D. Bildiriler
Soru 13 / Tıbbi Dökümantasyon
Tıbbi kayıtların aşağıdakilerden hangisi
açısından bir önemi yoktur?
A. Halk sağlığı
C. Finansal yönetim
E. Tıbbı araştırmalar
B. Siyaset
D. Adli tıp
Soru 14 / Tıbbi Dökümantasyon
Tıbbi dokümanların bilimsel standartlara uygun olarak toplanması, düzenlenmesi ve
saklanması işlemine ne ad verilir?
A. Tıbbı dokuman
C. Tıbbi araştırma
E. Tıbbi dokümantasyon
B. Akreditasyon
D. Halk sağlığı  çalışmaları
Soru 15 / Tıbbi Dökümantasyon
Hasta dosyalarının niteliksel analizi
aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A. Hemşirenin
C. Tıp öğrencisinin
E. Arşiv elemanı
B. Doktorun
D. Baş hemşireSoru 16 / Tıbbi Dökümantasyon
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dokümanın
türlerinden biri değildir?
A. Hastane giriş kağıdı
C. Hasta yatırma kağıdı
E. Röntgen istek kağıdı
B. Doktor gözlem formu
D. Hemşire giriş kağıdı
Soru 17 / Tıbbi Dökümantasyon
Hasta dosyalarının bilimsel kural ve
standartlara uygun olarak toplandığı 
düzenlendiği ve hizmete sunulduğu
birimlere ne ad verilir?
A. Hasta bilgi sistemi
C. Hasta dosyaları arşivi
E. Tıbbı dokümantasyon
B. Tıbbı dokümantasyon
D. Hasta kayıtları
Soru 18 / Tıbbi Dökümantasyon
Havi (Bütün Bilgile) adlı kapsamlı yapıtı ile
ünlü bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Hipokrat
C. Lokman Hekim
E. İbn-i Sina
B. Benjamin Franklin
D. Razi
Soru 19 / Tıbbi Dökümantasyon
Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları
içinde bulunan geçici belgelerden biridir?
A. Mayi kontrolü kağıdı
C. Laboratuvar kağıtları
E. Otopsi raporu
B. Röntgen kağıdı
D. İlaç ve yiyecek tabelası
Soru 20 / Tıbbi Dökümantasyon
Modern tıbbın babası kabul edilen Hipokrat,
hastalıkları sınıflandırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu
sınıflandırmalardan biri değildir?
A. Akut
C. Kronik
E. Bileşik
B. Endemik
D. Epidemik

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi