3.402 views

Tıp Terimleri Ara Sınav Çıkmış Sorular

AÖF – KPSS  – DGS – ALES – YDS ve Tüm Sınavlar ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

Haftanın 7 günü arayabilirsiniz.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.  

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayın

 

Soru 1 / Tıbbi Terminoloji

Hypercholesterimia ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Kolesterol fazlalığıdır.
C. Tansiyonu n düşük olmasıdır
E. Aşırı hareketliliktir
B. Kalbin hızlı çarpmasıdır
D. Hemoglobinin düşük olmasıdır
Soru 2 / Tıbbi Terminoloji

Hastalık, belirti, bulgu, cerrahi alet, test veya
sendromlar ya da genel terimierin özel kişi
adlarıyla anılmasına ne ad verilir?

A. Akronim
C. Antonim
E. Anonim
B. Eponim
D. Kök
Soru 3 / Tıbbi Terminoloji

I. Sonek terimierin sonuna eklenir.
ll. Sonekler sözcüklerin tipini belirlemede
önemli rol oynar.
lll. Terimierde bir adet sonek bulunur.
IV. Sonekler sözcüklerin kullanım alanlarını
belirler.
Yukarıdaki sonekler ile ilgili ifadelerden
hangileri doğrudur?

A. Yalnız I
C. I ve ll
E. I,II,III ve IV
B. Yalnız IV
D. ll ve IV
Soru 4 / Tıbbi Terminoloji

Hct, aşağıdakilerden  hangisinin
kısaltmasıdır?

A. Hemoglobin
C. Hematokrit
E. Hemoglobinopati
B. Hematürı
D. Hemolız
Soru 5 / Tıbbi Terminoloji

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A. EKG: elektrokardiyografi
C. DM: diabetes mellitus
E. TiT: tam idrar tetkiki
B. VKi: vücut kitle indeksi
D. BOS: boşaltım sıvısıSoru 6 / Tıbbi Terminoloji

Aşağıdakilerden hangisi kanın eritrosit
hacminin kan hacmine oranıdır?

A. Hematokrit
C. Sedimentasyon
E. Trombosit
B. Hemoglobin
D. Lökosit
Soru 7 / Tıbbi Terminoloji

Aşağıdakilerden hangisi, kanın herhangi
bir organa yeterince gitmemesini ifade
eder?

A. Siyanoz
C. iskemi
E. Asistol
B. Aritmi
D. Bradikardi
Soru 8 / Tıbbi Terminoloji

Aşağıdaki hormonlardan hangisi arka
hipofizden salınır?

A. FSH
C. ACTH
E. ADH
B. LH
D. TSH
Soru 9 / Tıbbi Terminoloji

Normal bir erişkinde sistollk kan basıncı
ortalama kaç mmHg’dır?

A. 120
C. 135
E. 145
B. 130
D. 140
Soru 10 / Tıbbi Terminoloji

I. Glikozun pankreasa taşınarak glikojen
olarak depo edilmesi
ll. Glikozun hücre dışına taşınması
lll. Glikozun hücrelertarafındankullanılması ve
aks idasyonu
IV. Karbonhidratlardan yağ oluşumunun
sağlanması
Yukarıdakilerden hangileri insülinin
görevlerindendir?

A. Yalnız I
C. I ve lll
E. lll ve IV
B. I ve ll
D. ll ve IV
Soru 11 / Tıbbi Terminoloji

Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda
hava veya gaz birikmesidir?

A. Bronchiectasis
C. Bronchitis
E. Hemothorax
B. Pneumothorax
D. Empyemasoru

Soru 12 / Tıbbi Terminoloji

insanın koklama duyusu organı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Koku reseptörleri sinir hücreleridir
C. Koku alma organı çabuk yorulur.
E. Burun boşluğunun üst kısmındaki sarı bölge
koku alma alanıdır.
B. Koku duyusunun yorulması kötü kokuların
beyne zarar vermesine neden olur.
D. Koku reseptörlerinin aksonları koku
soğancığına girer.
Soru 13 / Tıbbi Terminoloji

Yaşlanmaya bağlı göz merceğinin
esnekliğinin azalması ile ortaya çıkan
görme kusuruna ne ad verilir?

A. Miyop
C. Astigmatizm
E. Renk körlüğü
B. Hipermetrop
D. Presbiopi
Soru 14 / Tıbbi Terminoloji

Pupilla (gözbebeği) ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A. irisin ortasında bulunan yuvarlak deliktir
C. Sarı noktadır.
E. Retina ile sdera arasında yer alan vasküler
tabakadır.
B. Ganglion hücreleridir.
D. Gözdeki sinirsel tabakadır.
Soru 15 / Tıbbi Terminoloji

Kulak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A. Kulak iki kısımdan oluşur.
C. Ostaki borusu dış kulakta yer alır
E. Kulak hem işitme hem de denge organıdır.
B. Orta kulakta 2 tane kemikçik vardır.
D. Orta kulakta yer alan labrynthus iki kısımdan
oluşur.Soru 16 / Tıbbi Terminoloji

Aşağıdakilerden hangisi iki hemisterden
oluşur?

A. Omurilik
C. Periferik sinir
E. Mezensefalon
B. Pons
D. Serebellum
Soru 17 / Tıbbi Terminoloji

Kısasüreli bilinç kaybına ne ad verilir?

A. Konvulsiyon
C. Senkop
E. illusion
B. Stupor
D. Epilepsi
Soru 18 / Tıbbi Terminoloji

Vücudun bir ya da birkaç bölümünde görülen
ve fonksiyonları birbirinin karşıtı olan kasların
sırayla ve ardı ardına kasılmaları sonucu
meydana gelen istem dışı titremelere ne ad
verilir?

A. Konvulsiyon
C. Hemipleji
E. lllusion
B. Tremor
D. Epilepsi
Soru 19 / Tıbbi Terminoloji

Orta beyin, pons ve medulla oblongatanın
birleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi
oluşur?

A. Omurilik
C. Beyin sapı
E. Periferik sinir
B. Beyin
D. Serebellum
Soru 20 / Tıbbi Terminoloji

Omurilik gri maddesinin iltihabıyla
seyreden, daha çok çocuklarda görülen
ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı, kusma
ile aniden başlayıp ağır şekillerde kaslarda
atrofi ve felce neden olan virütik hastalık
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ensefalitis
C. Neuritis
E. Multiple seleresis
B. Serebral palsi
D. Poliomyelitis

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi