808 views

TURİZM SOSYOLOJİSİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

TURİZM SOSYOLOJİSİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR
Kültür Ve Turizm Etkileşimi
Çözümlü Sorular 1
1. İki yılda bir yapılan ve düzenli olarak tekrar
eden sanatsal ve kültürel faaliyetlerin bütününe
ne ad verilir?
A) Festival
B) Bienal
C) Panayır
D) Bayram
E) Fuar
Çözüm: İki yılda bir düzenli olarak yapılan sanatsal
ve kültürel faaliyetlere Bienal denir. Doğru cevap B’
dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

2. Aşağıdakilerden hangisi belli bir grubun üyelerine
yönelik genel ve taraflı bakış açısı anlamına gelir?
A) Öngörü
B) Önsezi
C) İnkar
D) Ön yargı
E) İftira
Çözüm: önyargı Doğru cevap D’ dir.3. Herhangi bir malın veya hizmetin piyasada para
karşılığı satın alınması için üretilmesine ne ad verilir?
A) Fayda-maliyet analizi
B) Küreselleşme
C) Markalaşma
D) Kültürlenme
E) Metalaşma
Çözüm: metalaşma Doğru cevap E’ dir.

4. Aşağıdakilerden hangisi değer ve özelliklerin
gelecek kuşaklara aktarılmasına değinen bir
unsurdur?
A) Kültür
B) Turizm
C) Kültürel yeniden üretim
D) Üretim
E) Gelişim
Çözüm: kültürün yeniden üretimi Doğru cevap C’ dir.

5. Aşağıdakilerden hangisi turizmin zamansal ve
sayısal organizasyonunu belirleyen unsurlardan biri
değildir?
A) Karnavallar
B) Şehir tiyatroları
C) Bağ bozumları
D) Hasat festivalleri
E) Çeşitli yerel etkinlikler
Çözüm: Şehir tiyatroları Doğru cevap B’ dir.

6. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerin
bireylere aktarımındaki önemli toplumsal ilişkilerden
biridir?
A) Bireyselleşme
B) Yapısallaşma
C) Sosyalleşme
D) Zenginleşme
E) Toplumsallaşma
Çözüm: Sosyalleşme, kültürel değerlerin bireylere
aktarımındaki önemli bir araçtır. Doğru cevap C’ dir.7. Aşağıdakilerden hangisi turizmin birinci
kaynaklarından biridir?
A) Kar
B) Yatak sayısı
C) İnsan kalitesi
D) Kültür
E) Fiyat
Çözüm: Turizm çalışmalarında kültür kavramı
turizmin hem öznesi hem de nesnesi olarak
anlamlıdır Doğru cevap D’ dir.

8. Aşağıdakilerden hangisi günümüz turizm
anlayışında belirleyici olan Sanayi Devrimi ile ortaya
çıkan toplumsal değişimlerden biri değildir?
A) Kitle üretiminin artması
B) Kitlelerin çalışmak için kente göç etmeleri
C) Para kazanan işçi sınıfın kitle turizm anlayışının
gelişmesi
D) Kitlelerin sanayi alanlarında çalışması
E) Eşitlik, adalet, özgürlük anlayışının yayılması
Çözüm: Eşitlik, adalet ve özgürlük anlayışını
yayılması Fransız Devriminin getirdiği toplumsal
değişimlerdir. Doğru cevap E’ dir.

9. Aşağıdakilerden hangisi “sektörel denetim”i
tanımlamaktadır?
A) Belli bir turizm bölgesinde mevcut yapının
korunmasına yönelik davranışların önceden
kurallarla belirlenmesi
B) Fayda – maliyet analizi ve çeşitli denetim
teknikleri ile kaynak kullanımının kontrolü
C) Fiyatlandırma ya da motorlu taşıtların giriş
çıkışı ile turist sayılarının denetimi
D) Belli bir bölgenin milli park ya da koruma alanı
ilan edilerek korunması
E) Bir bölgeden işletme sayısı, işletme büyüklüğü
yayılımı konusunda düzenleme yapılması
Çözüm: Sektörel denetim bir bölgede işletme sayısı,
işletme büyüklüğü yayılımı konusunda yapılan
düzenlemeleri tanımlar. Doğru cevap E’ dir.

10. Sürdürülebilir turizmin korumaya yönelik
önlemleriyle ilgili olarak aşağıdaki tanımlardan
hangisi yanlıştır?
A) Belli bir bölgenin milli park ya da koruma alanı
ilan edilerek korunması.
B) Belli bir turizm bölgesinde mevcut yapının
korunmasına yönelik davranışın önceden kurallarla
belirlenmesi
C) Fayda – maliyet analizi ve çeşitli
denetim teknikleri ile kaynak kullanımının
kontrolü.
D) Fiyatlandırma ya da motorlu taşıtların giriş
çıkışı ile turist sayısının serbest bırakılması
E) İşletme sayısı, işletme büyüklüğü yayılımı
konusunda düzenleme yapılması.
Çözüm: Doğru cevap dışındaki maddeler
sürdürülebilir turizm için alınan önlemlerden
bazılarıdır. Fiyatlandırma ya da motorlu taşıtların
giriş çıkışının serbest bırakılması değil, Denetlemesi
korumaya yönelik önlemlerinden biridir. Doğru
cevap D’ dir.

AÖF – KPSS -ALES- DGS  ile ilgili tüm sorularınız için şu numarayı arayabilirsiniz.
0888 228 60 30

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız. Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi