2.161 views

Ulaştırma Sistemleri Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Liman denetimi kontrol uzmanına ne ad
   verilir?

  • A – Enspektör

  • B – Slot

  • C – Kalküta

  • D – Likert

 • E – Vals
  • Soru 2 – “Etkin bir ulaştırma sistemi sayesinde bir
   noktada düşük değerdeki mallar başka
   noktalara taşınarak değerli duruma getirilir”
   ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

  • A – Kar faydası

  • B – Kişisel fayda

  • C – Yer faydası

  • D – Kamusal fayda

 • E – Zaman faydası


  • Soru 3 –
   Ulaştırmanın çevresel önemiyle ilgili
   aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  • A – Ulaştırma hizmeti kar amaçlı bir ticari
   faaliyete dönüştüğünde çevreye zarar verir.

  • B – Ulaştırmanın olumlu etkileri ve yararları
   çevresel zararlardan daha baskın
   gelmektedir.

  • C – Ulaştırmanın çevreye bıraktığı zararlı
   atıklara kıyasla faydasından söz edilemez.

  • D – Ulaştırma hizmeti yalnızca kamu hizmeti
   anlayışı ile sunulursa çevreye zarar vermez

 • E – Ulaştırma sistemleri enerji kaynaklarını
  sorumsuz ve sınırsız şekilde tüketir.
  • Soru 4 – Her türlü taşıt ve yaya ulaşımı için kamunun
   yararlanmasına açık olan arazi şeridine ne
   ad verilir?

  • A – Plan

  • B – Trafik

  • C – Geçki

  • D – Yol

 • E – Güzergah


  • Soru 5 –
   Belirlenen merkezler arasında belirli bir yük
   grubunu taşıyan, zorunlu haller dışında gar
   ve istasyonlarda durdurulmayan, belli vagon
   dizileri ile sefer ettirilen tren aşağıdakilerden
   hangisidir?

  • A – Besleyici tren

  • B – Ekspres yük treni

  • C – Yavaş yük treni

  • D – Özel yük treni

 • E – Blok yük treni

Ulaştırma Sistemleri 
1. Ulaştırma sektörüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Uluslararası ticaretin gelişimden etkilenmiştir.
B) Maliyetler giderek önemini kaybetmiştir.
C) Teknoloji kullanımı hızla artmıştır.
D) Daha küçük işletmeler hizmet vermektedir.
E) Gelişimi diğer gelişmelerden bağımsızdır.2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ulaştırma kavramını
tam olarak açıklamaktadır?
A) Materyallerin transferi olarak ifade edilir.
B) Planlı ve organize faaliyetlerdir.
C) En önemli etken fiziksel harekettir.
D) Taşımacılık kavramı ile eşanlamlıdır.
E) Yük taşımacılığını kapsamaktadır.

3. Aşağıdakilerden hangisi taşıma talebine etki eden
faktörlerden biri değildir?
A) Taşıma Hizmetinin Fiyatı
B) Taşınan Materyallerin Özellikleri
C) Nihai Kullanıcıların Gelir Düzeyi
D) Taşıma Hizmetinin Hızı
E) Taşıma Hizmetinin Süresi

4. İşletmelerin pazar alanı ile taşıma maliyetleri
arasında bir korelasyon bulunduğunu ileri süren
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölçek ekonomisi
B) Pazar ekonomisi
C) Lardner kanunu
D) Mesafe ekonomisi
E) Yük-Araç dengesi

5. Aşağıdakilerden hangisi yüklere ilişkin
sınıflandırma içerisinde yer almaz?
A) Fiziksel özelliklerine göre sınıflandırma
B) Yapısal özelliklerine göre sınıflandırma
C) Endüstrilerine göre sınıflandırma
D) Kullanım alanlarına göre sınıflandırma
E) Lojistik gereksinimlere göre sınıflandırma

6. Aşağıdakilerden hangisi açık saha elleçleme
ekipmanlarından biri değildir?
A) Dar Koridor İstifleme Araçları
B) Köprülü Vinçler
C) Konteyner Vinçleri (Portainer)
D) Raylı Vinçler (Gantry Cranes)
E) Liman Vinçleri7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi denizyolu
taşımacılığı için doğru ifadedir?
A) Kurulum maliyetleri düşüktür.
B) En yüksek taşıma hızına sahiptir.
C) Birim taşıma maliyetleri son derece düşüktür.
D) Esnek bir taşıma türüdür.
E) İşletim maliyetleri düşüktür.

8. Aşağıdakilerden hangisi taşıma türü seçimine etki
eden faktörlerden biri değildir?
A) Ürüne ilişkin sınırlamalar ve kısıtlamalar
B) Taşınan ürünün özellikleri ve türü
C) Rakiplerin sayısı ve türü
D) Elleçleme yerlerindeki lojistik olanaklar
E) Taşıma türlerinin sayısı ve kullanılabilirliği

9. Aşağıdakilerden hangisi yükleme operasyonuna
ilişkin uygulamalar içinde yer almaz?
A) Yükleme planı oluşturma
B) Yükleme optimizasyonu yapma
C) Uygun ekipman tercihi ve kullanımı
D) Kalifiye personel kullanımı
E) Elleçleme lokasyonu belirleme

10. Hesaplamada indirgeme işlemine gereksinim
duyan maliyet ana grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletim Maliyetleri
B) Kurulum maliyetleri
C) Operasyonel maliyetler
D) Dolaysız maliyetler
E) Dolaylı Maliyetler

11. Demiryolu taşımacılığında uygulanan ve sigorta
olarak değerlendirilen birim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kıymet prim değeri
B) Sigorta ücreti
C) Poliçe
D) Eşya fatura değeri
E) Eşyanın piyasa değeri

12. Aşağıdakilerden hangisi karayolu uluslararası
taşıma mevzuatları arasında yer alan bir düzenleme
değildir?
A) ATP Konvansiyonu
B) ATR Mevzuatı
C) CMR Sözleşmesi
D) ADR Konvansiyonu
E) AETR Mevzuatı13. Aşağıdakilerden hangisi denizyolu taşıma
mevzuatları arasında yer alan bir düzenleme
değildir?
A) Varşova Sözleşmesi
B) Hamburg Sözleşmesi
C) La Haye Visby Konvansiyonu
D) Rotterdam Kuralları
E) Türk Ticaret Kanunu

14. Eğer insan vücudu sınıf 6.2 ye ait bir maddeye
temas ederse nasıl bir tehlikeye maruz kalır?
A) Boğulma tehlikesi
B) Yanma tehlikesi
C) Bulaşıcı bir hastalığa yakalanma tehlikesi
D) Asidik tahriş olma tehlikesi
E) Felç olma tehlikesi

15. Ürünün rafa konulana kadar zarar görmesini
önleyen ve bu amaçla ürünün bozulmasında ve
çürümesinde önemli etkilerde bulunan mikrobik ve
metabolik etkenlerin de en aza indirilmesinin
amaçlandığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soğutma işlemi
B) Dondurma işlemi
C) Ön Soğutma işlemi
D) Isıl koruma işlemi
E) Isı Kontrol Sistemi

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi intermodal
taşımacılık için doğru bir ifadedir?
A) Kurulum maliyetleri düşüktür.
B) En yüksek taşıma hızına sahiptir.
C) Birim taşıma maliyetleri son derece düşüktür.
D) Esnek bir taşıma türüdür.
E) İşletim maliyetleri düşüktür.

17. Aşağıdakilerden hangisi operasyon yönetimi için
doğru bir ifadedir?
A) Fiili taşıma süreçleri ile başlar.
B) Lojistik bir faaliyettir.
C) Üretimi destekleme işlevi görür.
D) Dış ticaret ile ilişkili bir kavramdır.
E) Teslim işlemi ile sona ermektedir.

18. Bir işletmenin katlanmak zorunda olduğu,
operasyonla doğrudan ilişkili olmayan maliyetlere ne
ad verilir?
A) Operasyonel maliyetler
B) İşletim maliyetleri
C) Enerji maliyetleri
D) Kurulum maliyetleri
E) Değer kaybı maliyetleri

19. ADR’nin 6.1 sınıfına ait bir maddenin esas
tehlikesi nedir?
A) Zehirlilik
B) Patlama
C) Asidik
D) Basınç
E) Yanıcılık20. Aşağıdakilerden hangisi havayolu taşıma
mevzuatları arasında yer alan bir düzenleme
değildir?
A) Hamburg Kuralları
B) Varşova Kuralları
C) IATA Kuralları
D) Montreal Kuralları
E) DGR Kuralları

1-C 2-B 3-E 4-C 5-D 6-A 7-C 8-C 9-E 10-D 11-A
12-B 13-A 14-C 15-C 16-E 17-B 18-B 19-A 20-A

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi