1.102 views

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 Dersi Alıştırma Soruları

  • Soru 1 – Mecaz oldu hakikat, hakikat oldu mecaz
   Yıkıldı belki esasından eski malumat


   Yukarıdaki beyitte Sadullah Paşa’nın ele aldığı
   konu aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Hakikat
  • B – Mecaz
  • C – Bilgi
  • D – Değişim
 • E – Merak


  • Soru 2 –
   Münif Paşa’nın 1861 yılında, Cemiyet-i
   ilmiye-i Osmaniye’yi kurduktan sonra
   çıkardığı dergi, aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Hazine-i Fünun
  • B – Hadisat
  • C – Mecmua-i Fünun
  • D – Servet-i Fünun
 • E – Resimli Gazete
  • Soru 3 – ”Vatan” kavramını kamuoyuna mal eden şair, aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – Mehmet Akif
  • B – Muallim Naci
  • C – Abdülhak Hamit
  • D – Namık Kemal
 • E – Şinasi
  • Soru 4 – Namık Kemal’e göre tiyatronun en önemli
   özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?
  • A – İnsanları eğlendirerek eğitmesi
  • B – Görsel olması
  • C – Hayalgücünü harekete geçirmesi
  • D – Dilin sadeleşmesine katkıda bulunması
 • E – Diğer edebi türlere göre daha kolay
  yazılması


  • Soru 5 –
   1870’te Ahmet Mithat Efendi’nin yayımladığı
   ve Avrupa tarzı Türk hikayeciliğinin
   başlangıcı olarak kabul edilen, toplam 28
   hikayeden oluşan eser, aşağıdakilerden
   hangisidir?
  • A – Akabi Hikayesi
  • B – Muhayyelat-ı Aziz Efendi
  • C – Müsameretname
  • D – Kıssadan Hisse
 • E – Letaif-i Rivayat

YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I
Tiyatro Sanatı
1. Aşağıdakilerden hangisi önemli tragedya yazarları
arasında değildir?
A) Aiskhylos
B) Euripides
C) Sophokles
D) Corneille
E) Cicero
Çözüm: Tragedya MÖ V. yüzyılda Atina’da gelişimini
sürdürür. Bu yüzyılın önemli tragedya yazarları
arasında Aiskhylos, Sophokles, Euripides sayılabilir.
17. yüzyılda Fransız tragedya yazarları olarak öne
çıkan iki isim, Corneille ve Racine’dir. 18. yüzyılın
başlarında İngiltere’deki en önemli tragedya yazarı ise
Dryden’dir Cicero komedya üzerine dikkat çekmiştir.
Doğru cevap E’dir.2. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro ile ilk kuramsal
bilgileri veren , Poetika adlı eserinde tragedya üzerinde
duran Antik Yunan tiyatro kuramcısı ve filozoftur?
A) Corneille
B) Aiskhylos
C) Aristoteles
D) Euripides
E) Sophokles
Çözüm: Antik Yunan tiyatro kuramcısı ve bir filozof
olan Aristoteles, Poetika adlı eserinde özellikle
tragedya üzerinde durmakta ve tiyatro türü ile ilgili ilk
kuramsal bilgileri vermektedir. Doğru cevap C’dir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Mimesis’in tanımıdır?
A) Karşıt kahraman
B) Arınma
C) Taklit
D) Dinsel tören ezgisi
E) Öndeyiş
Çözüm: Antik estetiğin ve drama kuramının temel
kavramı; yansıtma kuramının temelini oluşturan sanat
kategorisi, sanatın özgüllüğünü açıklamak amacıyla
ortaya konmuş estetik kavram olan Mimesis, taklit
anlamına gelmektedir. Doğru cevap C’dir.

4. Hangi tiyatro anlayışı sahnenin görüntü diline çarpıcı
yenilikler getirmiştir?
A) Dışa vurumcu tiyatro
B) Absürt tiyatro
C) Gerçekçi tiyatro
D) Gelecekçi tiyatro
E) Gerçeküstücü tiyatro
Çözüm: Gerçeküstücü (Sürrealist) tiyatro Tiyatro
sanatını, biçimsel denemeleri ile etkilemiş, özellikle
sahnenin görüntü diline çarpıcı yenilikler getirmiştir.
Doğru cevap E’dir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Roma Döneminde tiyatronun
görevidir?
A) Erdemli ve sorumlu bir vatandaş yaratmak
B) Düşündürmek
C) Bilinçlendirmek
D) Eğlendirmek ve öğüt vermek
E) Ağlatmak
Çözüm: Roma tiyatrosu günlük gerçekleri dile
getirirken günlük yaşama da katkıda bulunur.
Tiyatronun görevi eğlendirmek ve öğüt vermek
olmalıdır. Doğru cevap D’dir.6. Aşağıdakilerden hangisi komedya yazarlarından biri
değildir?
A) Terentius
B) Aristophanes
C) Dryden
D) Molière
E) Cicero
Çözüm: Roma Dönemi yazarlarından Cicero da
komedya üzerine verdiği bilgilerle dikkat çeker. Antik
Çağ’ın önemli komedya yazarları Aristophanes, Plautus
ve Terentius’tur. Komedya türünün dünya yazınındaki
en önemli isimleri ise Shakespeare ile Molière’dir.
Doğru cevap C’dir.

7. Odak noktasının kişilerin üzerinde değil, kişilerin
çevirdiği türlü dalaverelerde olduğu komedya
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Töre komedyası
B) Dolantı komedyası
C) Karakter komedyası
D) Romantik komedya
E) Kahramanlık komedyası
Çözüm: Entrika komedyası olarak da anılan ve
olayların çeşitli dolantılarla ilerlediği, odak noktasının
kişilerin üzerinde değil, kişilerin çevirdiği türlü
dalaverelerde olduğu komedyaya “dolantı komedyası”
denir. Doğru cevap B’dir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Komedya yazarıdır?
A) Molière
B) Corneille
C) Dryden
D) Seneca
E) Ibsen
Çözüm: Antik Çağ’ın önemli komedya yazarları
Aristophanes, Plautus ve Terentius’tur. Komedya
türünün dünya yazınındaki en önemli isimleri ise
Shakespeare ile Molière’dir. Doğru cevap A’dır.

9. Aşağıdaki hangi tiyatro anlayışında dolaylı anlatım
hünerlerinin, estetik biçimlemenin ve düşlemenin önemi
üzerinde durulur?
A) Sürrealist
B) Sembolist
C) Romantizm
D) Realist
E) Fütürist
Çözüm: Somut yaşam gerçeği yerine soyut, tinsel,
biçimsel olana ilgi duyan, tiyatronun toplumsal bir
görevle yükümlü tutulmasına karşı çıkan yeni
romantizm,estetikçilik (estetizm) gibi yeni eğilimlerden
biri de sembolist tiyatro anlayışıdır. Bu anlayışta
dolaylı anlatım hünerlerinin, estetik biçimlemenin ve
düşlemenin önemi üzerinde durulur.Doğru cevap B’dir.10. Aşağıdakilerden hangisi Komedyanın güldürme
yollarından biri değildir?
A) Kelime oyunları
B) Uyumsuz bileşim
C) Yanlış anlama
D) Güzel olana benzetme
E) Saf görünme numarası
Çözüm: Komedyada güldürme yolları, kelime oyunları,
söz ustalıkları, yanlış anlama, şaşırtma gibi anlatıma
dayalı olabileceği gibi umutların yanlış çıkması,
karikatürleştirme, çirkin ve utanç verici olana
benzetme, ironi, uyumsuz bileşim, saf görünme
numarası gibi düşünceye dayalı güldürme biçimleriyle
de yapılabilmektedir. Doğru cevap D’dir.

KPSS, AÖF, DGS, ALES, YDS, ve Tüm Sınavlara Hazırlık Kitaplarımızı kargo bedeli ödemeden Temin etmek İçin Tıklayınız.   

 

Mobil Online Soru Çözmek, Konu Özeti Çalışmak İçin Şimdi inceleyin.

 

Aöf Çıkmış Sorulara, KPSS, DGS, ALES, YDS, YGS-LYS, sınavlarına, Ehliyet vb. sınavlara, çalışma dökümanlarını Kolayca İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Blog KategorileriSon Yazılar

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi